2020 Sommer programmet

Lørdag  17-04-2021 fra kl. 10.00 Pladsklargøring og kl. 13.00 standerhejsning
Søndag 23-05-2021 fra kl. 13.00 Modelflyvningens dag - åbent hus
Lørdag  26-06-2021 13.00-16.00 Motorflyvekonkurrence
Lørdag  26-06-2021 fra kl. 18.00 Familieaften - klubben er vært ved en sommermiddag
Søndag 29-08-2021 13.00-16.00 Festuge flyveopvisning for publikum
Onsdag 01-09-2021 16.00-19:00 Festuge flyveopvisning for publikum
Lørdag  30-10-2021 fra kl. 13.00 Standerstrygning

 

2020 - 2021 Vinterprogrammet

AFLYST pga. CORONA Søndag 01-11-2020 kl. 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen
AFLYST pga. CORONA Onsdag 04-11-2020 kl. 19.00 Vinterklubmøde i Elsted-Lystrup beboerhus
Mandag 09-11-2020 fra 12.00 til 16.00 Dronebanen er udlejet til Droneakademiet. Der kan fortsat flyves på vingebanen
AFLYST pga. CORONA Onsdag 02-12-2020 kl. 19.00 Gløgg aften i Elsted-Lystrup beboerhus
AFLYST pga. CORONA Søndag 06-12-2020 kl. 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen
Mandag 14-12-2020 fra 12.00 til 16.00 Dronebanen er udlejet til Droneakademiet. Der kan fortsat flyves på vingebanen
AFLYST pga. CORONA Torsdag 31-12-2020 kl. 11.00 Nytårsflyvning
AFLYST pga. CORONA Søndag 10-01-2021 kl. 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen
AFLYST pga. CORONA Søndag 07-02-2021 kl. 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen

UDSKYDES pga. CORONA Onsdag 24-02-2021 kl. 19.30 Generalforsamling i Elsted-Lystrup beboerhus - udskydes til 10-03-21.
Søndag 14-03-2021 kl. 10.00 Indendørsflyvning Skjoldhøjskolen