Da AMCs klubhus er låst, er det vigtigt, at du får en nøgle. Uden nøgle har du ikke adgang til startspil, gummitov, trillebør mv. Og det kan også være meget rart, at kunne komme i læ for en byge!

Du har heller ikke adgang logbogen, som alle medlemmer SKAL notere deres flyveaktiviteter i.

Nøglen får du ved at kontakte den nøgleansvarlige, som mod depositum på kr. 50,- udleverer denne.

Husk at sidste mand på pladsen aflåser klubhuset og sørger for, alt udstyr er placeret i klubhuset.