Hvad skal måles

Alle motoriserede modeller skal som udgangspunkt kontrolleres med klubbens lydmåler inden de må flyve på baneanlægget. 

Modeller med et lydniveau over 94dBa målt på 3 meters afstand, må slet ikke benytte flyvepladsen.
Modeller med et lydniveau op til 94dBa / 3 meter må flyve på normale dage i de angivne tidsrum.
Modeller med et maksimalt lydniveau på 88dBa / 3 meter må flyve på alle tidpunkter.

Følg linket for at se hvilke af ugens dage der gælder som normaldage hhv. stilledage.

I praksis kontrolmåles kun modeller som virker hørbart støjende eller hvor der er tvivl.
Hvis der er tvivl, må en model først benyttes, når lydmåling viser at lydniveauet er under de respektive grænser.

 

Hvordan måles der

Målingen foregår med 3 meters afstand mellem model og lydmåler.
Motoren/motorerne skal køre for fuld kraft.*
Måling kan ikke foretages i kraftig vind eller hvis der er andre forstyrrende lydkilder.
Det er tilladt at foretage lydmåling på jorden på alle typer af modeller på stilledage.

* det er tilladt at måle med reduceret motorkraft, hvis modellen er indrettet sådan at motorkraften ikke uden videre kan øges efter målingen.

 

Hvem måler

Målingen foretages af en repræsentant for bestyrelsen eller af et medlem som har fået opgaven delegeret.